Hjem - Lions Purhus

Menu

Vi hjælper

Lions Club Purhus støtter humanitære og alment velgørende formål såvel lokalt som nationalt og internationalt.

Alt overskud fra pengegivende aktiviteter går ubeskåret til de ønskede formål, uden fradrag af omkostninger til administration, PR-udgifter og lignende.


Når lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt.

Lions Club Purhus har ydet støtte til:

Lokale projekter(efter ansøgning)
En stor del af klubbens indsamlede midler uddeles til lokale projekter efter ansøgning. Det kan være humanitære projekter eller projekter for børn og unge. Vi imødekommer generelt ikke ansøgninger om støtte til enkeltpersoners personlige formål.

Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp

Fonden yder omgående hjælp, når der sker naturkatastrofer og andre ulykkelige hændelser internationalt, såsom tsunami, oversvømmelser og jordskælv.


Lions Clubs International Foundation

Fonden yder international katastrofehjælp og hjælper lionsklubber eller -distrikter med at finansiere projekter, som ellers ikke ville kunne gennemføres.  Et par store indsatsområder er bekæmpelse af blindhed og hjælp til svagsynede via SightFirst programmerne og et program med vaccination mod mæslinger, One shot - One life.


Ungdomslejre og ungdomsudveksling

Indgår i lionsklubbernes arbejde for en bedre forståelse mellem verdens folk. Der afholdes mindst 3 ungdomslejre i Danmark hvert år, hver med 25 - 30 unge mennesker fra omtrent lige så mange lande, som er sammen i 14 dage. Ud over de 14 dage i lejren bor de unge mennesker 14 dage hos danske familier. Lions Purhus yder fast bidrag til disse lejre. Måske var det noget for dig at blive værtsfamilie?


Lions Pris

Årlig uddeling af et større beløb fra Lions Danmark til institution eller personer til videreførelse af humanitær indsats. Lions Purhus yder fast bidrag til Lions Pris.


Dansk Lions internationale hjælpearbejde

Vi støtte projekt: "Medicin til børn" i Liberia, som vi har støttet gennem de sidste 7 år. Næste fase er at få opført en børnehospitalsbygning med sengepladser, operationsstue, læge og sygeplejerske kontorer. Vi håber at finde penge til en opstart indefor de næste par år.
vi har bl.a. også støttet uddeling af A-vitamin som forebyggelse af blindhed i Burkino Faso, og ellers køber vi projekter i Dansk Lions Gavebutik.

Følg Lions